تماس با دبیرخانه

نشانی دبیرخانه :

مشهد - بلوار فکوری، فکوری 17 و 19، ساختمان پزشکان فکوری، واحد5
دبیرخانه همایش

 

تلفن تماس : 38234735-051
ساعات تماس 14:00-08:00 همه روزه بجز ایام تعطیل

تماس و پیامک در همه ساعات:
09354676004

نکات مهم در مورد پاسخگویی به شما عزیزان:
لطفا با شماره تلفن ثابت دبیرخانه ، فقط در ساعات ذکر شده تماس بگیرید.

Info@asaconf.ir

لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
دانشجویی با مقاله (غیرحضوری) 4,200,000 ریال 2,750,000 ریال ثبت نام
دانشجویی با مقاله (حضوری) 5,500,000 ریال 2,750,000 ریال ثبت نام
اعضای هیات علمی و آزاد (غیرحضوری) 4,700,000 ریال 2,750,000 ریال ثبت نام
اعضای هیات علمی و آزاد (حضوری) 6,200,000 ریال 2,750,000 ریال ثبت نام
گواهی داوران مدعو 4,500,000 ریال 2,750,000 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
گواهی اضافه برای مقاله اول (به ازای هر مقاله یک گواهی بنام تمام شرکت کنندگان ارسال می شود. چنانچه نیاز به گواهی بیشتر دارید از این قسمت درخواست دهید) 900,000 ریال ثبت نام
گواهی اضافه برای مقاله دوم 900,000 ریال ثبت نام
گواهی اضافه برای مقاله سوم 900,000 ریال ثبت نام
گواهی اضافه برای مقاله چهارم 900,000 ریال ثبت نام
گواهی لاتین برای مقاله اول (گواهی انگلیسی برای مراجع بین المللی) 3,500,000 ریال ثبت نام
گواهی لاتین برای مقاله دوم 3,500,000 ریال ثبت نام
گواهی لاتین برای مقاله سوم 3,500,000 ریال ثبت نام
گواهی لاتین برای مقاله چهارم 3,500,000 ریال ثبت نام
گواهی حضور در همایش (گواهی حضور در همایش بنام نویسنده مسئول صادر می شود-چنانچه برای هریک از نویسندگان گواهی حضور مجزا میخواهید تعداد آنرا انتخاب نمائید و در توضیحات نام افراد را بنویسید) 3,500,000 ریال ثبت نام
گواهینامه عضویت در کمیته داوران 4,500,000 ریال ثبت نام
گواهینامه لاتین عضویت در کمیته داوران 3,500,000 ریال ثبت نام